Menü
clear

Adatvédelmi nyilatkozat

A Nokia Solutions and Networks Kft, mint a  topmernok.hu honlap tulajdonosa, kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az Ön érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.), illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az egyéb hatályos adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályoknak megfelelően járjon el.

Honlapunkra látogatókat a kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről ezúton tájékoztatjuk. Alapelveink:

  • Személyes adatokat csak a hatályos jogszabályoknak megfelelően gyűjtünk, tárolunk és kezelünk.
  • Hírlevelet külön hozzájárulás esetén küldünk.
  • Az érdeklődőknek a róluk tárolt személyes adatokról tájékoztatást adunk, ha írásban kérik a személyes adatok törlését, akkor azt a törvényben előírt módon végrehajtjuk.:
  •  

Az adatkezelő megnevezése, elérhetősége

EcoSim Üzleti Szimulációk Kft.
Cím: 1094 Budapest Páva u. 13.
Telefon/ Fax: +36 70 213 55 26
E-mail: david.toros@ecosim.hu
Adószám: 12345678-10-01
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-65429/2013., NAIH-65428/2013

Az adatkezelés jogalapja, meghatározása
A honlap révén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. A honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más weboldalakra mutatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók.

Kezelt adatok köre, az adatkezelés célja
A honlap használata során az adatkezelő automatikusan rögzíti a felhasználó IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze más adatokkal, a felhasználó személyére ezekből az adatokból nem lehet következtetni. Az így rögzített adatokat kizárólag a honlappal kapcsolatos elemzésre, és statisztikai információk gyűjtésére használjuk fel.

A honlap nem regisztrált látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ezzel összefüggésben a látogatók személyes adatainak kezelésére nem kerül sor. Az adatkezelő által naplózott, valamint a cookie által a felhasználói szokásokról gyűjtött információk kezelése kizárólag statisztikai célt szolgál.

Az adatkezelő a honlapon történt hírlevél feliratkozás vagy regisztráció során a felhasználók által megadott e-mail címekre csak a felhasználó által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó e-maileket vagy a felhasználó hozzájárulásával küldött hírleveleket küld.
Nem küldünk kéretlen reklámüzenetet, és felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ebben az esetben személyes adatait töröljük nyilvántartásunkból.

Adattovábbítás, adatfeldolgozás,
Az adatkezelő jogosult harmadik személy adatfeldolgozót igénybe venni a személyes adatok feldolgozása során.

Az adatfeldolgozó megnevezése, elérhetősége:

EcoSim Üzleti Szimulációk Kft.
Cím: 1094 Budapest Páva u. 13.
Telefon/ Fax: +36 70 213 55 26
E-mail: david.toros@ecosim.hu
Adószám: 12345678-10-01
Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-65429/2013., NAIH-65428/2013

Ezen túlmenően a tudomásunkra jutott személyes adatokat harmadik személy számára – jogszabályban meghatározott eseteken kívül – nem adjuk át, azokat nem tesszük közzé. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó jogszabályok ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

A felhasználók jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az adatkezelő a felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését, illetve zárolását kérni. Az adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 7 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az adatkezelő a jogszabályban meghatározott időtartamig megőrzi.

Az adatvédelmi nyilatkozat módosításának lehetősége
Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozatot a felhasználók előzetes értesítése mellett, a vonatkozó jogszabályokkal összhangban egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat.

A felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5., további információ: www.naih.hu).

 

Korényi Adorján
Head of Technology
Center
Az élet minden területén, különösen professzionális környezetben jelmondatom az „Osu No Seishin”, azaz Soha ne add fel!
tudj meg többet

Weboldalunkon cookie-kat használunk a felhasználói élmények javítása, és az azonosítás érdekében, további információk az adatvédelmi nyilatkozatban.Elfogadom